Ekonomi

2022 SGK Ödemesi Ne Kadar?

SGK ödeme tutarı, bu yıl genel sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için ödenmesi gereken tutar, 150,12 TL’dir. Sigortalı işte çalışmayan ya da sosyal güvencesi bulunmayan kişiler, Genel Sağlık Sigortası primini ödeyerek kendisiyle birlikte bakmakla sorumlu oldukları kişiler için sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. 

SGK ödemesi, isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişiler için ise 1.601,28 TL’dir. Bir başka ifadeyle sigorta ödemesini kendi yaparak emekli olmak isteyen kişiler isteğe bağlı sigorta primi i ödemelidirler.

Esnaf muaflığında ve tarımsal faaliyetlerde bulunan kadınların bu yıl ödeyecekleri sigorta primi 1.547,90 TL’dir.

Ev Hizmetlerinde SGK Ödemesi

Ev hizmetlerinde SGK ödemesi, prim tutarı belirlenirken işverenin yanında çalıştığı gün sayısına göre farklılık gösterir. Buna göre;

 • Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar için ödenmesi gereken SGK primi;
  • Alt limit: 625,50 TL
 • Ev hizmetlerinde 30 gün işçi çalıştıranlar için ödenmesi gereken SGK primi;
  • Alt limit: 1.876,50 TL’dir.

Ev hizmetlerinde işçi çalıştırılırken bir diğer kriter ise, emekliliktir. Buna göre ayda 10 günden fazla çalıştırılan emekli işçi için ödenmesi gereken SGK primi, 533,76 TL’dir. 30 gün çalıştıranlar ise, 1.601,28 TL’dir.

Gündelik işçi çalıştıranlar ayda 10 günden az olmak kaydıyla prim tutarları;

 • Günlük 3,34 TL
 • 9 gün çalıştırmaları durumunda 30,06 TL’dir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kişiler, kendi primlerini ödeyebilirler. Bunun için ödemeleri gereken SGK ödemesi, aylık 1.626,30 TL’dir.

SGK ödemeleri adı altında sıklıkla karşılaşılan ödeneklerinden biri de emzirme ödeneğidir. Bu yıl emzirme ödeneği, doğum öncesi 120 gün primi ödenmiş olması kaydıyla, 316 TL’dir.

Genel Sağlık Sigortası Primi

Genel sağlık sigortası primi, genel sağlık hizmetlerinden faydalanmak adına ödenen primdir. Genel sağlık sigortası primi bu yıl için 150,12 TL’dir. Ancak genel sağlık sigortası primi ödeyecek taraflar çeşitlilik gösterir. Buna göre;

 • Stajyer avukatlar için genel sağlık sigortası primi 300,24 TL
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için genel sağlık sigortası primi 200,16 TL
 • Oturma izni olan yabancılar için genel sağlık sigortası primi 1200,96 TL’dir.

2022 Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ne Kadar?

Geçici iş göremezlik ödeneği tutarı, bu yıl ayakta tedaviler için 111,20 TL iken yatarak tedavisi devam edenler için ise 83,40 TL’dir. Bu yılki geçici iş göremezlik ödeneğinin zamlı ücretinden 2021 yılından raporlu olanlarda faydalanabilecektir.

Doğum Borçlanmalarında SGK Ödemesi Ne Kadar? Askerlik Borçlanmalarında SGK Ödemesi Ne Kadar?

Doğum ve askerlik gibi hizmet borçlanmaları için bu yıl günlük bazda asgari prim tutarı 53.38 TL iken azami prim tutarı ise 400.32 TL’dir.

SGK ödemesi olmayan veya kısmi süreli işlerde çalışması sebebiyle çalışanlar, eksik primlerini 1 aya tamamlayabilmek için kendi hesaplarından prim öderler. Asgari ücret üzerinden eksik primi tamamlayan bu çalışanların;

 • Genel sağlık sigortasında borcu olanları asgari ücretten %32 oranında
 • Prim borcu bulunmayanlar ise %20 oranında ödeme yaparlar.

SGK ödemesi, kısmi zamanlı çalışanlar veya eksik gün sayısı olanlar için de bu yıl güncellenmiştir. Buna göre, genel sağlık sigortası prim borcu bulunmayanlar 30 güne tamamlayabilmek için eksik günlerini günlük 33,36 TL olarak ödeyeceklerdir.