Gündem

2020'de ikinci el araba alacaklara müjdeli haber!

İkinci el aldığınız bir otomobilde sorunlar çıkmaya başlarsa ne yapmanız gerekir?

Hepimizin başına gelebilecek bir olayda Yargıtay 13 Hukuk Dairesi 19.06.2019 tarihli kararında çok şükür tüketici aleyhine olan bir uygulamayı bozarak doğru yolu bulmuş.

Karara konu olan olaylarda davacı; ikinci el aracı satın aldığını, satın aldıktan sonra yapılan bakım neticesinde aracın motorunun bütünüyle değişmesi gerektiği bilgisinin verildiğini, aracın tamamen gizli ayıplı olduğunu davalının bu durumu bildiği halde kendisini yanıltarak aracı almasını sağladığını ileri sürerek ödediği paranın iadesini istemiştir.

Mahkemece ise 29.01.2015 tarihli iş emri ile davacının durumu öğrendiği, ancak davalıya 13.3.2015 tarihli noter ihtarnamesi ile bilgi verdiği, gizli ayıp için süresinde ihbarda bulunmadığı ve aracı ayıbı ile kabul etmiş saydığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay’a göre ise davacının aracı aldıktan sonra servise başvurması, gerekli incelemelerin yapılması, sorunun tespiti noktasında servis fişleri dikkate alındığında ihtar tarihine kadar yasanın aradığı oranda uygun bir sürede bildirimde bulunulmuş olduğunun kabulü gerekir. ( 13 HD 19.06.2019 T- 2016/27264 E- 2019/7426 K)

Bu sebeple sorunu en kısa sürede satıcıya bildirmek gerekli.

Bir cevap yazın