Personel Alımı

2020 veya 2021 KPSS puanı olanlar dikkat: Personel alımı yapılacak!

Türkiye’de iş arayan vatandaşlar personel alım ilanlarını araştırıyorlar. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı için duyuru yaptı. Yayınlanan ilanda adayların 2020 veya 2021 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden“ istenen puan türünden asgari 70 puan almış olması gerektiği bildirildi.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı ve bir idari memur personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar, en geç 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Sınava Katılma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar),
Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
TİM ve İhracatçı Birlikleri’nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
Uzman yardımcısı pozisyonları için İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça 2019, 2020 veya 2021 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az “70 puan” veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından YÖK tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),
2020 veya 2021 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden“istenen puan türünden asgari 70 puan almış”

Başvuruda İstenilen Belgeler

WEB sitesinden temin edilecek ıslak imzalı İş Talep Formu (Uzman Yardımcısı) / İş Talep Formu (İdari Memur),
TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)
Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
KPSS sonuç belgesi,
Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,
Güncel özgeçmiş (CV)
Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi’ne istenen belgeler ile birlikte en geç 12/11/2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar şahsen, posta/kargo veya e-postayla (ik@oaib.org.tr) yapılacaktır.