Kamu

2019 Sağlık Bakanlığı 24 bilişim personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler? Nasıl başvurabilirim?

Sağlık Bakanlığının 24 bilişim personel alımı ilanından sonra iş arayanlar vatandaşlar araştırmaya başladı. Devlet Personel Başkanlığı’nın sayfasında yayımlanan ilana nasıl başvurabilirsiniz, başvuru şartları neler sorularını sizler için derledik…

İlanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar personel alım süreci hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 24 sözleşmeli bilişim personeli başvuru şartları neler? 

SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel
kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,
i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ NE ZAMAN?

a) Başvurular, “3.maddede yer alan” belgelerle birlikte 29/04/2019 – 17/05/2019 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak birimine elden ya da posta ile teslim edilecektir. Belirtilen tarihten sonra başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) 29/04/2019 – 17/05/2019 tarihleri arasında başvuru yapan ancak eksik evrakı bulunan adaylara evrakını tamamlamaları için ek süre verilecektir.
c) Adaylar 21/05/2019 – 27/05/2019 tarihleri arasında sbsgm.saglik.gov.tr web sayfasından eksik evrakının olup olmadığını öğrenebilecektir.
d) Eksik evrakı olan adaylar 21/05/2019 – 27/05/2019 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında, eksik evrakını ek-4 de yer alan dilekçeyi doldurarak (a) maddesinde belirtilen adrese elden ya da posta ile teslim edecektir. Ek-4 de yer alan dilekçeyi doldurmadan eksik evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
e) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
f) Postadaki gecikmeler ya da diğer sebeplerden dolayı belirtilen tarihler ve saatlerden sonra başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
g) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Belgeler, ek-5’de yer alan “başvuru için gerekli belgelerde aranan özellikler” dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
a) Ek-1 de yer alan dilekçe örneği,
b) Ek-2 de yer alan öz geçmiş (fotoğraflı),
c) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
e) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (mezun belgesi almakta sorun yaşayanlar lisans diplomasının okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir)
f) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)
g) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
h) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan adli sicil kaydı belgesi, (bu belge yerine ek-3 de yer alan adli sicil kaydı beyan formu doldurularak gönderilebilir)
i) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir)(mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
j) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),
k) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,
l) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu” istenilecektir.

Bir yanıt yazın