Kamu

12 Bin 554 TL verilecek: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alacak,18 yaşını dolduranlar başvurabilir!

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı için ilan verdi. Verilen ilanda alımların farklı kadrolarda yapılacağı bildirildi. İlana başvuru yapmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı yapacak. Alımlar mühendis, mütercim-tercüman, diğer teknik hizmetler personeli, tekniker, restoratör, koruma ve güvenlik kadrosunda yapılacak. Kadrolara göre brüt ücret de açıklandı. Buna göre mühendis kadrosu için 12 Bin 554,50 TL ödenecek. Adaylar başvurularını ise 11-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapabilecekler.

Başvuru Şartları:

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen boş pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu işe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.