EkonomiKamu

10 yıl önce Halkbank hesabı olanlar dikkat! Listede adı olanlar için son günler

Halkbank banka hesabı olanlar için açıklamada bulundu. 10 yıl içinde işlem yapmayan vatandaşların en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar şubelere başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Halkbank zaman aşımı listesini açıkladı. Listede hesap bilgileri bulunan vatandaşların 5 gün içerisinde şubeye başvuruda bulunması gerekiyor.

Kamu bankası Halkbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir.

2020 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir.

Listede bulunan mudilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

15 Haziran 2021 tarihine kadar işlem yapılmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

KKTC Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacaklar

Mevduat ve Zamanaşımına İlişkin Tebliği’nin Zamanaşımı konulu 4. kısmına göre, Bankaların nezdinde bulunan her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan, zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri de dâhil olmak üzere, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.

Buna istinaden 2021 yılı itibariyle zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, 15 Haziran 2021 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.