Kar esareti hava ve kara ulaşımı altüst etti

Kar esareti hava ve kara ulaşımı altüst etti