14 Mayıs 2015 Perşembe 17:47
Manisa, Türkiye’nin Organik Ürün Üretim Havzası Oluyor
Manisa Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce koordine edilen ve Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen Manisa İli Organik Tarım ve Organik Hayvancılık Stratejisi ve Eylem Planı Projesi kapanış toplantısı Spilos Otel’de yapıldı.
Toplantıya Vali Erdoğan Bektaş’ın yanı sıra, Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Dr. Muzaffer Yurttaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı İsmail Kemaloğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Kaymakamlar, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Daire Müdürleri, Akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.
ORGANİK TARIMDA DÜNYADA 14’ÜNCÜ SIRADAYIZ
Dünyadaki kentlerin hızla büyümesiyle ekilebilir tarım arazilerinin azalmasına neden olduğunu belirten Vali Erdoğan Bektaş, “Ülkemizde 2001 - 2014 yılları arasında ekilebilir tarım alanlarımız yüzde 5,875 oranında azalarak 38 milyon 560 bin hektara gerilemiştir. Manisa’nın tarımsal arazisi Türkiye’nin yüzde 1,55’lik kısmını oluşturmaktadır. Manisa’da tarımsal arazi 6 milyon dekara yakındır. Bunun 1,5 milyon dekarını Gediz Havzası oluşturmaktadır. Zeytin ve Üzüm ilimizde yetişen en önemli mahsullerimizi oluşturmaktadır. Tarım arazisi oranına bakıldığında Manisa’daki tarım arazi oranı az gibi görünmesine rağmen coğrafi şartlar ve iklim yapısı nedeni ile oldukça kaliteli ürünler yetişmektedir. Manisa Kuru üzümde dünya lideri durumundadır. Yaş üzümde ise Sultani üzüm olarak bilenen dünyanın en önemli üzüm markasına sahiptir. Konvansiyonel üretim, insan sağlığını ciddi derece tehdit etmekte ve insan ömrünü kısaltmaktadır. Bu yöntem ile yapılan yetiştiricilikte kullanılan ilaçlar çok ciddi hasarlar bırakmaktadır. Bu tarım çeşidinin doğaya yapmış olduğu zararlar neticesinde toprağın verim ömrü ve doğanın yaşam döngüsü büyük oranda zorlanmaktadır. Hızlı sanayileşme, artan nüfus, kentleşme, doğal kaynakların hızlı tüketimi, insanlığın devamı için dünya ülkelerini önemli bir arayış içerisine itmiştir. Bu durum; insan sağlığına, çevreye, doğal kaynaklara zarar vermeyecek, daha kaliteli ürünlerin yetiştirileceği organik tarımı dünya gündeminin en üst sıralarına getirmiştir. Şu anda dünyada 63 milyar dolarlık bir organik tarım büyüklüğü olduğu ve bu pazarın 2019 yılında 187 milyar dolara ulaşacağı beklenmektedir. Türkiye; dünya genelinde organik arazi bakımından 14. sırada yer almaktadır ve resmi verilere göre 2014 yılı ihracatı ise 78 milyon dolar olarak görülmektedir. Dünya üzerinde gelişmiş ülkelerin organik tarıma hızlıca geçiş yaptığı, ekonomik değerlerinin ve yaşam kalitelerinin arttığı görülmüştür. Örnek olarak Norveç’in organik hayvansal üretimi tüm hayvansal üretiminin yüzde 30’una 2013 yılı itibari İle ulaşmıştır. Bir başka örnek ise Almanya’nın artan organik ürün tüketimi nedeni ile son 15 yılda insan ömrünün ortalamada 1 yıl uzadığı iddia edilmektedir. Türkiye’deki tarım arazisi 38,56 milyon hektardır. Bu tarım arazisinin 769 bin 14 hektarında organik tarım yapılmaktadır. Bu oran Türkiye’nin tarımsal arazisinin yüzde 1,99’una denk gelmektedir. Manisa’da ise yaklaşık 6 milyon dekar olan tarım arazinin 140 bin dekarında organik tarım yapılmakta, bunun Manisa tarımsal arazisine oranın yüzde 2,33 olduğu görülmektedir. Türkiye’nin işlenen organik tarım arazisinin yüzde 1,8’i Manisa’da yer almakta ve Manisa’daki organik tarım yapan çiftçi sayısı ise 2013 yılı sonu itibari ile 2 bin 278 kişiye ulaşmış bulunmaktadır. Bu kadar büyük potansiyele sahip olan Manisa’nın iklim şartlarında ve coğrafyasında organik tarımda dünya lideri olması için gerekli bir takım alt yapı çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Bunun ilk adımı olan Gediz Havzası kapalı devre sulama sistemi için gerekli görüşmeler yapılmış ve DSİ aracılığı ile yaklaşık maliyet çıkarılmıştır. Yap işlet Devret usulü gerçekleştirilecek olan kapalı devre sulama sistemi işi ile tüm tarım alanlarına basınçlı sulama sistemi gelecek, böylelikle arazilerin yeteri kadar sulanması, doğal kaynakların korunması ve doğal afetlere karşı tedbir alınması, zararın önlenmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte toplulaştırmanın da yapılmasının önü açılacak ve daha kolay bir şekilde toplulaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır. Son 6 aydır görevlendirilmiş olan bir Vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan Organik Tarım Çalışma Grubu bugün itibari ile tüm ilçelerde teşkilatlanmış toplam 34 kişiden oluşan bir ekip haline gelmiştir. Yine aynı süre içerisinde yurt içinde, İl genelinde birçok saha çalışması, toplantılar gerçekleştirilmiş ve Almanya’nın Nürnberg şehrindeki 2 bin 483 firmanın katılım sağladığı Dünyanın en büyük organik fuarı BIOFACH ziyaret edilmiştir. Bugünden itibaren her türlü alt yapı koşulu hazır, arazisi müsait, yatırımcısı var olan bir havzada yapmış olduğumuz değerlendirmelere, ziyaretlere, görüş ve önerileri dikkatlice inceleyerek Manisa ilinde Organik Tarım Projesini başlatıyoruz. Manisa dünyanın en güzel tarım arazisine sahip bir bölge. Bu bölgeyi yapılaşmadan koruyarak organik tarımı havza bazlı, öne çıkan ürünlerini koruyarak ama ürün çeşitliliğini arttırarak bölgesel ve kırsal kalkınmayı gözeterek Organik Tarım çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar ile birlikte önce ulusal, seneler içerisinde uluslararası ve en sonunda belki de en başında dünyanın 6 noktasında en büyük organik tarım fuarlarını düzenleyen Alman firması BlOFACH’ı Manisa’ya getirerek, Manisa’yı organik tarımda bir pilot alan, Türkiye’nin Organik ürün üretim havzası, pazarı haline getirmek, Manisa’da dünya ölçeğinde Organik Tarım ürünleri fuarlarını gerçekleştirmek hedefleri ile yola çıkmış bulunuyoruz” dedi.
PROJE ZEKA TARAFINDAN DESTEKLENİYOR
Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, “Tarım ve hayvancılık sektörü ülkemiz için yaşamsal bir sektördür. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal ve hayvansal üretim yüksek bir ekonomik faaliyeti kapsamaktadır. Bu kapsamda İlimizde de tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelini ve kaliteyi artırmak amacıyla Manisa İli Organik Tarım ve Organik Hayvancılık Stratejisi ve Eylem Planı Projesi hayata geçirmek adına önemli bir adım atılmıştır. Bu proje Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından desteklenmiştir. Toprak, su kaynaklan ve havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak amacıyla yapılan organik tarım, kimyasal ve sentetik girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim biçimidir. Organik tarım; üretimde verim artışını değil, ürünün kalitesinin yükselmesini amaçlayan üretim şeklidir. Dünyada, 162 ülkede, 1,8 milyon üretici tarafından, 78 milyon hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. Ülkemizde ise toplam tarım alanlarının yüzde 1,95’inde organik üretim yapılmakta. Ülkemizde organik tarım, 1986 yılında başta kuru üzüm üretimi olmak üzere 8 ürünle başlamış, 2014 yılında 213 ürüne ulaşmıştır. Organik tarım alanlarımız 2003 yılında 11 bin 362 hektar iken 2014 yılında bu rakam 883 bin 118 hektara çıkmıştır. Manisa’da organik tarım 29 yıldır yapılmaktadır. Organik tarımda bitkisel üretimimiz her yıl artmaktadır. Ülkemizde geçiş süreci dahil 883 bin 118 hektar olan organik tarım alanlarının 13 bin 913 hektarı yüzde1,8’i ilimizde bulunmaktadır. İlimizin sahip olduğu ekolojik özellikler Türkiye’de üretilen 213 farklı organik üründen 100 ürünün yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. 2004 yılında 625 üretici ile 3 bin 659, hektar alanda 14 bin 663, ton üretim ile yapılan organik bitkisel üretim, 2014 yılında 2 bin 258 ( 3 bin 525 geçiş süreci) üretici ile 13 bin 913, hektar alanda 77 bin 5 ton yapılmıştır. İlimizde alan bakımından en fazla üretilen organik ürünler, zeytin (51 bin 64 da), üzüm (48 bin 350 da) mısır (6 bin 860 da), buğday (5 bin 70 da) ve tütün (6 bin 462 da)’dir. Organik üretimde Bakanlığımız verilen destekleme miktarları da yıldan yıla artmaktadır. 2008 yılında 756 çiftçiye, 37 bin 325 dekar alanda, 671 bin 848,73 TL destekleme sağlanırken, bu rakam 2014 yılında 1 bin 092 üreticiye 66 bin 230 dekar alanda 4 milyon 132 bin 119, TL’ye ulaşmıştır. Ülkemizde 2013 yılı verilerine göre bin 632 üretici, 1 milyon 21 bin 382 hayvan sayısı ile organik hayvansal üretim yapmıştır. İlimizde ise 2013 yılında 16 işletmede (2 bin 577 büyük baş hayvan) toplam 353 bin 303 hayvan varlığı ile organik hayvancılık yapılmıştır. Ayrıca İlimiz organik tavukçulukta Türkiye’de lider konumundadır. 2013 yılında 12 milyon 210 bin adet organik yumurta üretimi olmuştur. Bakanlığımız tarafından İlimize son üç yılda anaç sığır ve buzağı desteklemelerine 334 bin 995 TL destekleme yapılmıştır. Bakanlığımızca hazırlanan Türkiye Organik Tarım Stratejik Planı çerçevesinde İlimizde Manisa İli Organik Tarım ve Organik Hayvancılık Stratejisi ve Eylem Planı Projesi hazırlanmıştır. Bu kapsamda İlimizin organik tarım açısından avantajlı konumunun değerlendirilmesi ve tarım arazilerinin kirlenmeden gelecek kuşaklara aktarılması ayrıca, tüketicilere güvenilir gıdaları temin etme ve tüketme şansı vermek için, organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla hazırlanan Manisa İli Organik Tarım ve Organik Hayvancılık Stratejisi ve Eylem Planı Projesi ile aynı zamanda kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması da hedeflenmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca organik ürün konusunda tüketici bilincini geliştirerek organik ürüne olan talebi artırmak, kontrol ve denetime yönelik hizmetleri etkinleştirmek, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve organik tarımın diğer sektörler ile entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla Ulusal Organik Tarım Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu kapsamda denetimler ve eğitimler yapılmaktadır” diye konuştu.
TARIM MADENCİLİK GİBİDİR
Manisa Milletvekili Recai berber de, sadece bu şekilde idari yapılar oluşturarak ve danışmanlık vererek başarılı olunamayacağını belirterek, tarım bakanlığının son yıllarda tarımda verdiği desteklerle önemli bir noktaya gelindiğini söyledi. “Biz tarımın ekonomisiyle uğraşmak zorundayız, üretmekten maksat kar etmektir. Sanayici kar edecek, tüccar kar edecek, ihracatçı kar edecek, üretici etmeyecek. Zaten o zaman üretim olmayacak demektir. Onun için üreticinin de kar etmesi gerekmektedir. Patates bu sene 5 lira olur seneye 50 kuruş olur. Neden ertesi sene? Çünkü herkes patates ekecek onun için. Onun için, tarımda regülasyon kurumlarına ihtiyaç var. Tarım madencilik gibidir, madeni hangi dağın başında bulduysanız alt yapısını, yatırımını oraya yapacaksınız.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Murat Mercan da Organik Tarım ve Organik Hayvancılık stratejisi ve eylem planı projesi hakkında sunum yaptı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!.. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.